Menu Close

Van Boeckel vertrekt om zaak-Buck

Het Parool, 20 april 1990, p.3

AMSTERDAM – Prof. dr C.A.A. van Boeckel neemt definitief ontslag als deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een medewerker van hem, die bezig is met een alternatieve methode om het speciale anti-aids-DNA te maken, heeft zich vanaf gisteren ziek gemeld.

Naar verluidt zal hij zijn onderzoek voortzetten bij de firma Organon, het farmaceutische bedrijf waar zijn begeleider vier dagen van de week werkt.

Zoals gemeld heeft Van Boeckel ernstige wetenschappelijke kritiek op de chemische kant van het onderzoek van prof.dr. H.M. Buck, die zegt stukjes DNA gemaakt te hebben die het aidsvirus kunnen blokkeren.

De methode die Buck gebruikt om zijn stofje te maken is volgens collega-chemici zo onbetrouwbaar, dat het uiteindelijke mengsel niet meer is dan een ‘rommeltje’, waarin hooguit een klein beetje van de gewenste stof zit. De methode die Van Boeckel en zijn medewerker hebben ontwikkeld zou niet alleen veel beter zijn, maar bovendien het octrooi omzeilen dat Buck op zijn middel heeft gelegd. Daarom mag die methode op het laboratorium van Buck niet gebruikt worden.

Ook de tweede auteur van het artikel in Science dat de publiciteit rond het onderzoek op gang bracht, universitair hoofddocent dr. L.H. Koole, overweegt nog steeds ontslag te nemen. Hij staat nog altijd achter zijn artikel, maar vindt dat Buck onverantwoord en onethisch heeft gehandeld in de richting van aids-patiënten’.

Related Posts