Menu Close

Rapport kraakt werk Goudsmit

‘Steun Buck onwetenschappelijk’

AMSTERDAM – Het onderzoek van prof. dr J. Goudsmit naar de ‘aidsremmende stof van de Eindhovense hoogleraar Buck, was wetenschappelijk onverantwoord. Bij de planning van het onderzoek, de interpretatie van de resultaten en de presentatie daarvan in Science zijn fouten en onzorgvuldigheden begaan.

Het Parool, 1 maart 1991, p.3

Dat constateert een speciale commissie, die voor de Medische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek instelde naar de kwaliteit van het werk op het virologisch laboratorium van Goudsmit. “De wetenschappelijke conclusies en de publikatie daarvan waren voorbarig,” oordeelt de commissie.

Het bestuur van de faculteit neemt de zaak ernstig op, en heeft na ‘intensief overleg’ met de onderzoekers garanties geëist om herhaling te voorkomen. De onderzoekscommissie van drie hoogleraren bestudeerde onder meer de logboeken van het laboratorium, waarin alle experimenten met hun resultaten zijn opgetekend. Essentiële controle-experimenten bleken te ontbreken, en om de giftigheid van het potentiële aids-middel te testen werden niet de juiste methoden gebruikt.

Uiteindelijk stoelde de bewering dat Bucks stof het aidsvirus remt op slechts één herhaalbaar experiment. De onderzoekers waren ‘gefixeerd’ door de positieve uitkomsten van die ene proef, die geen definitieve conclusie over de werking van de stof rechtvaardigde, aldus de commissie.

Het commissierapport noemt drie oorzaken voor Goudsmits falen. Door het maatschappelijk belang van het vinden van een aidsmiddel, liepen de druk en de wetenschappelijke competitie te hoog op; het contact tussen het AMC en de vakgroep van Buck verliep bovendien moeizaam. Ten slotte had de projectleider zelf het destijds te druk om al zijn medewerkers goed te begeleiden, aldus de commissie.

Related Posts