Menu Close

‘Optimisme Buck over aidsmedicijn veel te voorbarig’

AMSTERDAM – Het optimisme van de Eindhovense hoogleraar prof. J.M. Buck over de kansen op een werkzaam medicijn tegen aids is voorbarig. Dit zegt de Leidse collega-hoogleraar organische chemie prof. dr J.H. van Boom naar aanleiding van de door Buck en anderen gepresenteerde onderzoeksresultaten. Van Boom behoort tot de top van de Nederlandse organische chemie.

Ook prof. dr J. Goudsmit, die het onderzoek samen met Buck heeft uitgevoerd en gepresenteerd, distantieert zich van de uitbundige wijze, waarop de Eindhovense chemicus zich over de toekomst heeft uitgelaten. Vooral uitspraken als zou ‘een vaccin tegen aids nu op een steenworp afstand liggen’ zijn Goudsmit in het verkeerde keelgat geschoten. “Ik ben wat voorzichtiger,” aldus de Amsterdamse hoogleraar virologie.

De kritiek van Van Boom concentreert zich op de chemische kant van het onderzoek. Volgens hem is het al vaak voorgekomen dat een waargenomen biologisch effect achteraf niet door de experimentele stof zelf, maar door een onbekende verontreiniging veroorzaakt bleek te zijn.

Fosfaat-gemethyleerde DNA-moleculen, die volgens Buck verantwoordelijk zijn voor het blokkeren van virus-DNA, zijn zeer moeilijk zuiver te vervaardigen. Van Boom: “Zelfs bij een hele kleine verontreiniging is het al moeilijk voor honderd procent te zeggen dat het jouw verbinding is die het doet. Je moet verduveld zeker zijn van je zaak, anders kan het zijn datje iets de wereld in brengt dat in feite een doodgeboren kindje is.”

“Helemaal bij een kwestie als aids, die emotioneel heel gevoelig ligt, moet je daar enorm mee oppassen. (..) Vooral als de synthetische kant van het onderzoek niet zo sterk is, is het voor een wetenschapper niet zo sierlijk om het te opportunistisch naar buiten te brengen.”

“Als collega gun ik het hem best, maar het is mijn stijl niet. Als het achteraf niet zou kloppen, zou het een terugslag kunnen betekenen voor de organisch chemici die zich met de synthese van dergelijke stoffen bezighouden.”

Voor publikatie van het onderzoek in het meer algemene tijdschrift Science hoeven de exacte gegevens over de zuiverheid van de vervaardigde stof niet expliciet aangegeven te worden. Over de zuiverheid van het fosfaat-gemethyleerde DNA dat verantwoordelijk zou zijn voor de uitschakeling van het virus-DNA, is nog niet in een vakblad voor organisch chemici gepubliceerd.

Prof. dr H.M. Buck is van huis uit meer theoretisch scheikundige. Enkele jaren geleden bracht hij vanuit die achtergrond een theorie in de publiciteit die ‘linksdraaiende’ DNA-moleculen in verband bracht met het optreden van kanker. Sindsdien is het verdere onderzoek in die richting echter op dood spoor geraakt.

Buck (60) werd in 1965 buitengewoon hoogleraar in Leiden. In 1967 kreeg hij van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging een gouden medaille voor zijn wetenschappelijke werk.

Het Parool, 14 april 1990
Voorpagina Het Parool, 14 april 1990

Related Posts