Menu Close

Minder nieuwe gevallen van aids

AMSTERDAM – Het aantal mensen dat in Nederland de diagnose ‘aids’ heeft gekregen, is vorig jaar voor het eerst sinds het begin van de epidemie gedaald. Volgens voorlopige cijfers van de Geneeskundige Hoofdinspectie van het ministerie van WVC nam het aantal nieuwe aidsgevallen sterk af, van 497 in 1992 tot 345 in 1993.

Het Parool, 22 januari 1994, p.1

Dr R. Coutinho, hoofd van de sectie Volksgezondheid van de Amsterdamse GG & GD, noemt de nieuwe cijfers in een eerste reactie ‘goed nieuws. “Dit kan erop wijzen dat veranderingen in het gedrag, halverwege de jaren tachtig, inderdaad tot een afname in het aantal besmettingen met het aidsvirus hebben geleid,” zegt Coutinho.

Rond 1985 kwamen de eerste veilig-vrijencampagnes onder homoseksuele mannen op gang.

De daling van het aantal nieuwe diagnoses komt vrijwel geheel voor rekening van de risicogroep van homo- en biseksuele mannen, zowel in als buiten Amsterdam. Werd de ziekte in 1992 nog bij 367 homoseksuele mannen vastgesteld, afgelopen jaar gebeurde dat bij nog maar 230 – een afname van ruim 37 procent. Deze daling komt overeen met ontwikkelingen in andere westerse landen. Ook daar verplaatst de epidemie zich in de richting van andere risicogroepen.

Volgens Coutinho is de daling ook in overeenstemming met onderzoek onder een ‘cohort’ van ruim duizend Amsterdamse homoseksuele mannen, die al meer dan tien jaar worden gevolgd. Coutinho: “Het cohort-onderzoek suggereerde al dat de grootste golf infecties in het begin van de jaren tachtig is opgetreden. Als dat klopt, is het te verwachten dat de epidemie daar zeven tot acht jaar achteraan wandelt.”

Twee jaar geleden trok de GG&GD aan de bel omdat het aantal ‘gewone’ geslachtsziekten onder Amsterdamse homoseksuele mannen weer toenam. Dat wees, vreesde Coutinho destijds, op een opleving van onveilig seksueel gedrag. Die conclusie leidde onder meer tot pleidooien voor een verbod op ‘dark rooms’ in uitgaansgelegenheden.

De stijging heeft zich sindsdien echter niet doorgezet, zegt Coutinho nu.

Alleen het aantal diagnoses dat wordt toegeschreven aan heteroseksuele contacten vertoonde een stijging, fe r 43 geval). 11 in 1992 stonden 54 iiagnoses in 1993, een aantal dat nog iets zou kunnen toenemen.

Sinds 1982 hebben in Nederland 2912 mensen aids gekregen – 2683 mannen en 229 vrouwen. In bijna de helft van de gevallen ging het om inwoners van Amsterdam.

Related Posts