Menu Close

KNAW vernietigt oplage tijdschrift na gerommel Buck

AMSTERDAM – De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dr H. Buck het recht ontnomen in het eigen tijdschrift te publiceren, omdat hij buiten de redactie om ernstige beschuldigingen van fraude aan het adres van een oud-medewerker in de kolommen heeft gesmokkeld. De Akademie heeft daarnaast definitief besloten het decembernummer van Proceedings officieel terug te trekken.

Het Parool, 12 december 1993

De volledige oplage van het nummer, die nog niet was verspreid, zal worden vernietigd.

Volgens dr K. Vrieze, algemeen secretaris en penningmeester van de KNAW, zal de Akademie geen verontschuldigingen aan de beschuldigde onderzoeker aanbieden. “Het feit dat we de hele handel terugtrekken, is het beste excuus dat wij kunnen maken,” zegt Vrieze.

Of Buck zal worden aangeslagen voor de kosten van de ongeveer twaalfhonderd vernietigde tijdschriften zal in januari door het dagelijks bestuur van de Akademie worden beslist. De KNAW heeft deze week geen contact met Buck meer gehad. “Dat leidt alleen maar weer tot gesprekken die voor advocaten op de band worden opgenomen,” aldus Vrieze.

Hoewel door de terugtrekking formeel gesproken het decembernummer van Proceedings niet eens is verschenen, zal de Technische Universiteit in Eindhoven, samen met de van fraude beschuldigde onderzoeker, toch proberen juridische actie tegen Buck te ondernemen.

De uitlatingen van Buck in Proceedings vormden de eerste concrete beschuldiging van fraude sinds het begin van de affaire. In 1990 concludeerde een onderzoekscommissie van de TU alleen dat Buck ‘selectief met resultaten was omgesprongen’, een praktijk die volgens de commissie ‘grensde aan vervalsing’. Buck, die zich wilde bevrijden van wat hij zag als een verkapte fraude-beschuldiging aan zijn persoon, wees daarom deze week naar een van zijn twee vroegere rechterhanden, dr ir M. van Genderen. Die zou in 1989 stelselmatig met gegevens hebben geknoeid om zijn baas te misleiden. Bovendien zou hij een groot aantal metingen voor Buck hebben verbor gen. Van Genderen heeft de aantijging ontkend.

De Eindhovense universiteit zal langs juridische weg ook proberen vijftigduizend gulden van Buck te vorderen, omdat hij tegen de afspraken in een onderlinge overeenkomst naar buiten heeft gebracht. In die overeenkomst stond onder meer dat beide partijen zich tegenover derden niet over de inhoud zouden uitlaten, op straffe van vijftigduizend gulden per overtreding. Volgens de universiteit zijn er voldoende aanwijzingen dat Buck in strijd met die bepaling heeft gehandeld.

Related Posts