Menu Close

Buck ‘frommelt’ fraude in stuk

AMSTERDAM – Bij het onderzoek van de Eindhovense oud-hoogleraar dr H. Buck naar een mogelijk aidsmedicijn is in 1989 fraude gepleegd. De verantwoordelijkheid daarvoor lag echter geheel bij een van de twee naaste medewerkers van de hoogleraar. Deze beschuldiging uit Buck in de gisteren verschenen Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het Parool, 21 december 1993, p.1

De medewerker in kwestie, dr ir M. van Genderen, ontkent de beschuldiging van zijn oud-hoogleraar. Hij is onaangenaam verrast door het feit dat de KNAW de ernstige beschuldiging zonder weerwoord heeft gepubliceerd.

Ook binnen de KNAW is met verbazing op dit feit gereageerd. Uit een met spoed ingesteld onderzoek bleek vanochtend dat Buck de beschuldigingen op het laatste moment, buiten de redactie om, in het artikel heeft gefrommeld. “Een schandaal,” noemt prof. dr K. Vrieze, voorzitter van de sectie Natuurkunde van de KNAW, deze handelwijze, die Buck zeker in aanvaring zal brengen met het KNAW-bestuur.

Vrieze wil de verspreiding van het tijdschrift voorlopig tegenhouden in afwachting van een besluit van de redactie tot vernietiging van de gehele oplage.

In het artikel schrijft Buck dat Van Genderen meetgegevens heeft ‘gemanipuleerd’ en noemt hij de metingen en de interpretatie van de resultaten door Van Genderen ‘frauduleus’ en misleidend. Buck zegt destijds maar twee van de twintig metingen te hebben gezien, zodat de fraude door hem niet kon worden opgemerkt.

Van Genderen noemt de uitspraken van Buck ‘onzin. “Die metingen heb ik gedaan samen met dr L. Koole. Wij hadden dagelijks overleg met Buck, en hij heeft ze alle twintig gezien. Gedrieën hebben we de gegevens geïnterpreteerd. Daarbij hebben we wetenschappelijke fouten gemaakt, dat is niet te ontkennen. Maar de meting is niet gemanipuleerd.”

De Technische Universiteit in Eindhoven ontkent inmiddels Buck via een geheime overeenkomst te hebben gerehabiliteerd. Die indruk werd gewekt door een uitzending van het tv-programma Nova gisteravond, waarin Buck tegen afspraken in een overeenkomst toonde die hij vorig jaar met de universiteit sloot, omdat hij ‘niet verder wilde leven met de beschuldiging van fraude’.

In het document zegt de universiteit geen bewijzen te hebben dat Buck destijds metingen heeft vervalst. Omdat die suggestie wel was gewekt, betaalde de universiteit 150.000 gulden schadevergoeding. De overeenkomst bevatte ook een clausule waarin geheimhouding werd beloofd op straffe van betaling van 50.000 gulden. Of de TU dat geld zal opeisen nu Buck naar buiten is getreden, is nog onduidelijk, aldus een TU-woordvoerder.

Related Posts