Menu Close

Dodencellen Illinois geleegd

Advocatenblad, januari 2003

WASHINGTON — In de Verenigde Staten is van alle zijden verrast gereageerd op de beslissing van de gouverneur van Illinois om alle 175 doodvonnissen van zijn staat tegelijk in te trekken. Hevige verontwaardiging bij aanklagers en familieleden van soms zeer wreed omgebrachte slachtoffers vermengde zich met hoop onder tegenstanders van de doodstraf dat de beslissing elders in het land navolging zal vinden.

De mededeling van de Republikeinse gouverneur, George Ryan, sloot een proces af dat drie jaar geleden was begonnen. Journalistiek-studenten toonden toen de onschuld van een terdoodveroordeelde aan — de dertiende onschuldig gebleken bewoner van een dodencel in Illinois. Een onderzoek naar het strafrechtstelsel van de staat bracht vervolgens honderden onvolkomenheden aan het licht, waarna de gouverneur hoogstpersoonlijk alle strafzaken nog eens tegen het licht hield.

Afgelopen vrijdag verleende Ryan gratie aan vier veroordeelden die in zijn ogen onschuldig waren, en wier bekentenissen door marteling zouden zijn afgedwongen; zaterdag, de laatste werkdag van zijn zittingsperiode, zette de gouverneur de andere 167 vonnissen om in levenslang, omdat het strafrechtsysteem ‘onnauwkeurig en onrechtvaardig’ zou zijn, ‘niet in staat schuldigen van onschuldigen te onderscheiden en af en toe zeer racistisch’.

“Als ik de dossiers niet zelf had gelezen, had ik het niet geloofd,” aldus de gouverneur. Kwaadwillende politie-agenten, overijverige aanklagers, incompetente verdedigers en op formaliteiten gefixeerde rechters droegen volgens hem allemaal bij aan het onrecht, terwijl volksvertegenwoordigers weigeren noodzakelijke correcties door te voeren.

Tegenstanders van de controversiële politicus zijn woedend dat één man alle juridische procedures onderuit haalt. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat Ryans daad navolging krijgt. President Bush herhaalde zijn steun voor de doodstraf, en in de staat Maryland beëindigde een nieuwe gouverneur onlangs het door zijn voorganger ingestelde moratorium op terechtstellingen.

In de VS verblijven nog ruim 3500 gevangenen in een dodencel. Volgens opiniepeilingen steunt iets meer dan 70 procent van de bevolking de doodstraf.

Related Posts