Menu Close

Geheim advies: subsidie aan Goudsmit halveren

AMSTERDAM – De subsidie van de Raad voor het Gezondheidsonderzoek aan de Amsterdamse aids-onderzoeker prof. dr J. Goudsmit moet worden gehalveerd. Een groep onafhankelijke deskundigen moet in Goudsmits laboratorium vaststellen of zijn onderzoek kwalitatief voldoende is.

Het Parool, 29 september 1990, p.1

Nieuwe subsidie-aanvragen van Goudsmit bij de Raad voor het Gezondheidsonderzoek moeten eerst worden voorgelegd aan buitenlandse collega’s.

Dit zijn drie nog geheime aanbevelingen waartoe een adviescommissie van de Raad voor het Gezondheidsonderzoek (RGO) heeft besloten. Volgens een lid van de commissie, die niet met name wil worden genoemd, is dat advies ingegeven door de ontwikkelingen rond de gewraakte samenwerking tussen Goudsmit en de Eindhovense professor Buck.

De commissie, die werkt onder de vlag van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bestaat uit ongeveer twintig wetenschappers, adviseert over subsidieaanvragen van natuurwetenschappelijk aidsonderzoek. Het advies moet eerst nog langs de Pcaog, een commissie die over het totale aidsonderzoek van de Raad adviseert. De Raad financiert acht personeelsleden in Goudsmits onderzoeksgroep.

Goudsmit zelf heeft deze week besloten alsnog een deel van zijn rectificatie in Science te schrappen. In dat deel werd gespeculeerd over mogelijke verklaringen voor de waargenomen virusremming, nadat bekend werd dat de werkzame stof nooit heeft bestaan. Een andere passage, die nieuwe aanwijzingen voor die remming bevatte, was door Science al weggelaten.

Op verzoek van NRC-Handelsblad onderwierpen vorige week vier Nederlandse hoogleraren het aandeel van Goudsmit in de oorspronkelijke publikatie en de rectificatie aan een kritische blik. Zij concludeerden, vijf maanden na de publikatie van het onderzoek, dat de bewijsvoering ‘fragmentarisch’ en ‘slecht onderbouwd’ was.

Uit Science van volgende week wordt nu het oorspronkelijke artikel teruggetrokken en wordt uitgelegd dat de synthese-methode van Buck niet deugde. Het werk van Goudsmit wordt niet expliciet ingetrokken.

Van der Noordaa, hoofd van de afdeling virologie van het AMC: “We hebben een aantal dingen gezien die we niet kunnen verklaren, mede omdat een aantal belangrijke controle-experimenten niet is gedaan. In feite is daarmee dus de héle publikatie, inclusief het virologische deel, ingetrokken.”

Related Posts