Menu Close

Hof VS houdt positieve discriminatie in stand

Advocatenblad, juni 2003

WASHINGTON — Amerikaanse universiteiten en werkgevers mogen leden van minderheidsgroepen positief blijven discrimineren zolang ze ook andere factoren dan de etnische achtergrond meewegen in hun beoordeling. Dat bepaalde het hoogste Amerikaanse rechtscollege, het Supreme Court, deze week in twee zaken die de gemoederen in het land flink in beweging hadden gebracht.

Met de kleinst mogelijke meerderheid (5-4) besloot het Amerikaanse hof onderscheid te maken tussen twee verschillende toepassingen van het principe van positieve discriminatie (affirmative action ). Beide systemen, in deze zaken toegepast door de Universiteit van Michigan, waren bedoeld om zwarte kandidaten wind in de rug te geven bij de strenge selectieprocedures voor nieuwe studenten.

Het Supreme Court onderschreef de opvatting van de universiteit dat het creëren van een ‘diverse’ studentenpopulatie een belangrijk doel is, dat een paardenmiddel als etnische discriminatie kan rechtvaardigen. Diversiteit onder studenten is essentieel, aldus vijf van de negen rechters, om ervoor te zorgen dat de gehele bevolking zich in haar leiders kan herkennen.

Desondanks keurde het hof één van de getoetste vormen van positieve discriminatie af, omdat het ondanks ingewikkeld ogend puntentellingen feitelijk neerkwam op gegarandeerde toegang voor zwarte kandidaat-studenten. Een andere methode, toegepast door de Law school van de universiteit, kon echter wél door de beugel, omdat het naast etniciteit ook kenmerken als de sociaal-economische achtergrond van aspirant-studenten betrekt.

Het was voor het eerst in 25 jaar dat het Supreme Court zich over de rechtmatigheid van positieve discriminatie uitsprak. Tal van universiteiten en bedrijven pleitten de afgelopen maanden vóór het handhaven van de mogelijkheid, terwijl de regering-Bush zich juist sterk maakte voor afschaffing.

Related Posts