Menu Close

SEC ontziet advocaten buiten V.S.

Advocatenblad, februari 2003

WASHINGTON — Europese advocaten die werken voor bedrijven met een Amerikaanse beursnotering zullen niet vallen onder nieuwe ethische regels in de Verenigde Staten. Dat heeft de waakhond van de Amerikaanse beurzen, de Securities and Exchange Commission (SEC), vorige week besloten.

Aan het Amerikaanse besluit ging grote druk vooraf van onder meer de Europese Commissie en de International Bar Association. Concept-gedragsregels, in november gepubliceerd, bevatten nog geen uitzonderingsclausules voor advocaten in het buitenland. Omdat veel bedrijven genoteerd zijn in verscheidene landen, dreigde de Amerikaanse gedragscode overal ter wereld bedrijfsadvocaten in problemen te brengen.

In een persverklaring maakte de SEC afgelopen donderdag bekend dat de definitieve gedragsregels op dit punt zullen worden aangepast. Advocaten in het buitenland zullen alleen onder de Amerikaanse gedragscode vallen wanneer zij bedrijven adviseren in kwesties die de Securities and Exchange Commission rechtstreeks aangaan, of wanneer zij in zulke gevallen samenwerken met Amerikaanse collega’s.

Voor het overige blijft de inhoud van de controversiële gedragscode echter grotendeels overeind. Een Amerikaanse advocaat die ontdekt dat een employee de aandeelhouders benadeelt (of wil benadelen), zal dit voortaan aan de bedrijfstop moeten melden. Volgens de definitieve regels hoeft echter alleen aan de bel te worden getrokken op basis van ‘objectief, geloofwaardig bewijs’ – dat is bewijs dat het ‘voor een verstandige en competente advocaat onredelijk zou maken níet te vermoeden dat er een redelijke kans bestaat dat er sprake is van een substantiële overtreding’.

Wanneer het luiden van de alarmbel zonder gevolgen blijft, moet de hiërarchische ladder binnen het bedrijf verder worden beklommen, zonodig tot en met de allerhoogste sport. Maar als een bedrijf tevoren een qualified legal compliance committee (QLCC) heeft ingesteld, met tenminste drie onafhankelijke bestuursleden of commissarissen, kan die commissie als eerste én laatste meldstation dienen.

Als het bedrijf ondanks alles niet op haar dwalingen terugkeert, zal de advocaat zich volgens de nieuwe regels moeten terugtrekken. Maar anders dan aanvankelijk voorgesteld, hoeft hij dit waarschijnlijk niet zelf aan de grote klok te hangen. In plaats daarvan overweegt de SEC bedrijven te verplichten om binnen twee dagen publiek te maken wanneer hun raadsman om ethische redenen is opgestapt.

De eerste van buitenaf opgelegde gedragscode voor Amerikaanse advocaten komt voort uit een golf van grote bedrijfsschandalen, onder andere bij Enron en Worldcom. Om het vertrouwen van investeerders te herstellen nam het Amerikaanse Congres afgelopen zomer de Sarbanes-Oxley Act aan, die de SEC opdraagt ethische regels te formuleren voor directieleden, commissarissen, accountants en advocaten. De American Bar Association (ABA) denkt nog na over eigen aanbevelingen om de gedragscodes van lokale Amerikaanse orden, met name wat betreft het verschoningsrecht, aan te scherpen.

Related Posts