Menu Close

Nieuwe stap in omstreden proef

Experiment met stier Herman tegen de afspraken

AMSTERDAM – Het bedrijf Gene Pharming Europe bv wil, met sperma van de genetisch gemanipuleerde stier Herman, koeien zwanger maken van vele embryo’s tegelijk. Na een maand zullen de draagmoeders worden gedood. Als gevolg van trage wetgeving kan het bedrijf niet worden gedwongen deze nieuwe stap in zijn omstreden onderzoek aan een ethische commissie voor te leggen.

Volgens het Ministerie van Landbouw zou het voor Gene Pharming wel ‘verstandig’ zijn het onderzoek aan een ethische toets te onderwerpen. “Maar afdwingen kunnen we het niet,” bevestigt een woordvoerder.

Het Leidse bedrijf heeft het plan deze week voorgelegd aan de VCOGEM, de commissie die voor het ministerie van Vrom bekijkt of DNA-proeven gevaarlijk zijn voor het milieu. De VCOGEM heeft het bedrijf gisteren echter dringend aangeraden ook de ethische commissie van het ministerie van landbouw, de commissie-Schroten, te raadplegen. Of dat advies wordt gevolgd, wil Gene Pharming nog niet zeggen.

Het bedrijf kan niet tot een ethische toetsing worden gedwongen, omdat Landbouw de Wet Gezondheid en Welzijn van dieren op dit punt nog niet heeft afgerond. Onderzoeksinstituten van het ministerie zelf moeten hun werk al wel laten toetsen. Gene Pharming werkte tot nu toe samen met zo’n instituut – het IVO – maar zal zijn toekomstige experimenten uitvoeren op een eigen proefboerderij. Daardoor hebben zowel minister Bukman als de Tweede Kamer hun zeggenschap verloren.

Vorig jaar gaf de Kamer aarzelend toestemming met Herman, de enige stier ter wereld die een menselijk genconstruct kreeg ingebouwd, door te fokken. De hoop is dat de melk van zijn dochters het menselijke eiwit ‘lactoferrine’ – een mogelijk geneesmiddel – bevat.

In het omstreden experiment zal bij koeien een ‘supereisprong’ worden opgewekt. Na inseminatie met Hermans zaad kunnen per koe tot tien embryo’s tegelijk groeien. Na een maand gaan de koeien naar een slachthuis. Dan blijkt of, en hoe vaak, het bij Herman ingebrachte gen opduikt in de embryo’s.

Uitgerekend deze week slaan deskundigen alarm over het welzijn van de koeien van Gene Pharming. De Utrechtse hoogleraar dr A. H. Willemse noemt het aantal doodgeboren kalveren, spontane abortussen en keizersneden vandaag in deze krant ‘schrikbarend’. Ook de VCOGEM heeft donderdag besloten actie te ondernemen, waarschijnlijk via een brief aan minister Bukman.

Pagina 31: Familie van Herman is er slecht aan toe.

Related Posts