Menu Close

Vuurwerk rond Jupiter op aarde duidelijk te zien

AMSTERDAM – De inslagen van de eerste vijf fragmenten van de komeet Shoemaker-Levy 9 aan de achterzijde van de planeet Jupiter hebben de afgelopen dagen een eind gemaakt aan alle twijfels over het effect van de kosmische botsing.

De komeetregen, die naar verwachting tot vrijdag zal aanhouden, veroorzaakt explosies in de atmosfeer van de planeet waarvan de gevolgen door telescopen duidelijk zijn waar te nemen.

De eerste tekenen van explosies werden gemeld vanuit sterrenwachten in Chili en Noord- Spanje, rond 21.18 uur zaterdagavond. Bevestiging kwam later van de Hubble ruimtetelescoop, die zonder hinder van de aardatmosfeer foto’s maakte van de inslag van het eerste fragment van de komeet – ‘fragment A. De diameter van de opstuivende gaswolk wordt geschat op tweeduizend kilometer. De ammoniawolk bereikte een hoogte van ongeveer duizend kilometer.

Volgens de berekeningen zou vanmorgen half negen Nederlandse tijd een 25 maal groter stuk van de komeet, fragment G, inslaan. De grootste klap wordt in de nacht van woensdag op donderdag verwacht, wanneer vier grote stukken vlak na elkaar de zuidkant van Jupiter zullen raken.

De dagen voorafgaande aan de botsing was er nog hevig gediscussieerd over de gevolgen van de botsing. Sommige astronomen vreesden dat de voorspellingen overdreven waren en dat de komeet vooraf in zulke kleine brokken uiteen zou vallen dat er vanaf de aarde weinig te zien zou zijn.

De komeet Shoemaker-Levy 9 werd in 1993 ontdekt door de astronomen Levy en het echtpaar Shoemaker. De komeet cirkelde oorspronkelijk om de zon, maar werd vijftig jaar geleden door de Jupiter ‘losgeweekt’. Twee jaar geleden scheerde de komeet al vlak langs de planeet, waardoor hij in 21 brokstukken uiteenviel. Deze week slaan die stuk voor stuk aan de achterzijde in. Door de draaiing van Jupiter zijn de gevolgen van de inslagen vanaf de aarde telkens twintig minuten later zichtbaar.

Volgens astronomen is een botsing als deze, waarin een komeet een planeet uit ons zonnestelsel raakt, zeldzaam – eens in de honderd tot duizend jaar komt het voor. Wanneer een vergelijkbare komeet de aarde zou raken, zou dat een ramp van ongekende omvang betekenen – naast een inslagkrater met een diameter van twintig kilometer zouden grote klimaat veranderingen optreden. Het uitsterven van de dinosauriërs, 65 miljoen jaar geleden, wordt aan zo’n komeetinslag toegeschreven.

Related Posts