Menu Close

‘Kennis vaderlandse geschiedenis maakt weerbaar’

Het historisch besef van de Amerikaanse bevolking is gezakt tot een gevaarlijk dieptepunt, meent de Amerikaanse president Bush. Extra overheidsgeld moet het collectieve geheugen opfrissen.

‘We zien hier in Amerika een brede opleving van patriottisme,’ zei Bush afgelopen maand tijdens een ceremonie op het grasveld voor zijn Oval Office. `Dat is iets om dankbaar voor te zijn, maar ook iets om op voort te bouwen. Om ons land werkelijk te kunnen begrijpen en lief te hebben, moeten we immers haar geschiedenis kennen.’

En juist met die kennis is het erbarmelijk gesteld, meende niet alleen Bush, maar ook David McCullough, de historicus en topbiograaf die de president op het gras vergezelde. Beide mannen citeerden onderzoeksgegevens waaruit het stuitende kennisgebrek van hun landgenoten blijkt.

Toen 18-jarige scholieren mochten kiezen welk land aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een bondgenoot was van Amerika (Duitsland, Japan, Sovjet-Unie of Italiƫ), gokte bijvoorbeeld meer dan de helft fout. Met 18 procent scoorde Hitler-Duitsland zelfs nauwelijks onder de 25 procent die op grond van toeval verwacht mocht worden.

Van alle kiesgerechtigde Amerikanen, wees een peiling uit, is 35 procent bereid een dogma van Karl Marx (‘Van ieder naar vermogen, naar ieder naar behoefte’) toe te schrijven aan de Amerikaanse Grondwet. Zelfs topuniversiteiten geven geen beter beeld. Op de 55 beste colleges in het land kon 40 procent van de studenten niet zeggen in welke eeuw de Amerikaanse Burgeroorlog plaatsvond.

`De jonge generatie is, tot onze schande, tot op zeer grote hoogte historisch analfabeet,’ klaagde McCullough in de tuin van het Witte Huis. En dat, vulde Bush aan, is niet alleen een academische vergissing: het ondermijnt ook de weerbaarheid van het land. `Onwetendheid over de Amerikaanse geschiedenis en burgerrechten verzwakt ons gevoel van burgerschap,’ zei de president; `Onze kinderen moeten weten met welk groots doel Amerika is gesticht.’

Om het tij te keren kondigde Bush een subsidieprogramma aan getiteld We The People, de aanhef van de Amerikaanse Grondwet. Onderzoekers, leraren, documentairemakers, museumconservatoren en bibliothecarissen mogen plannen indienen om thema’s uit de vaderlandse historie te onderzoeken of uit te dragen; een terugkerende essayprijsvraag moet scholieren stimuleren de ‘Amerikaanse gedachte’ in eigen woorden te vatten.

Jaarlijks hoogtepunt van het programma wordt een lezing door een vooraanstaand historicus. Om de toekomstige sprekers inhoudelijk een beetje op koers te houden, heeft de lezingenserie een titel gekregen die aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. ‘Helden van de Geschiedenis’, zal het motto worden waaronder de nationale historische les zal worden afgedraaid.

Related Posts