Menu Close

Minder doodvonnissen in de VS

Advocatenblad, september 2004

Het aantal nieuwe doodvonnissen in de Verenigde Staten daalt langaam maar zeker, en de oorzaak ligt vooral in een groeiend besef dat sommige veroordeelden achteraf onschuldig blijken, aldus het Amerikaanse Death Penalty Information Center (DPIC) in een vandaag [donderdag gepubliceerd rapport.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie deelden jury’s vorig jaar 143 keer de doodstraf uit – een teruggang met meer dan vijftig procent ten opzichte van 1996, toen met 320 vonnissen de top werd bereikt sinds het Supreme Court in 1976 weer doodstraffen accepteerde.

Ook het aantal in leven zijnde terdoodveroordeelden vertoont de laatste jaren voor het eerst een dalende trend. Op dit moment zitten ongeveer 3500 gevangenen in death row, honderd minder dan vier jaar geleden. Alleen het aantal executies is nog min of meer constant, met sinds 1997 gemiddeld 75 terechtstellingen per jaar.

In haar rapport wijst het informatiecentrum de berichten over achteraf onschuldig blijkende terdoodveroordeelden aan als belangrijkste oorzaak van het dalende aantal vonnissen, schrijft de New York Times, die het rapport tevoren kon inzien. Sinds in 1992 het Innocence Project van start ging, werden 151 doodvonnissen vernietigd, vooral op basis van nieuw DNA-bewijs. Schattingen over het aantal werkelijk onschuldigen onder hen lopen uiteen van 30 tot ruim 110. De gestaag druppelende stroom vrijspraken zou jury’s kopschuw maken bij het uitspreken van nieuwe doodvonnissen.

Andere factoren die mogelijk bijdroegen aan de teruggang zijn een selectiever gebruik van de doodstraf door aanklagers, beter voorbereide en gefinancierde doodstraf-advocaten en een forse daling van het aantal moorden in de VS sinds het begin van de jaren negentig.

Related Posts