Menu Close

Ballastwater veroorzaakt invasies in wereldzeeën

MAMMOETTANKERS gevuld met dikke olie vormen een voortdurend gevaar voor het leven in de wereldzeeën. Maar ook wanneer de zeereuzen worden gevuld met water, kunnen mariene ecosystemen worden vernietigd. Sterker nog: vele van zulke rampen hebben zich, vrijwel onopgemerkt, al voltrokken.

Tot die opmerkelijke conclusie komen twee Amerikaanse wetenschappers, die onderzochten welke organismen zijn terug te vinden in het ballastwater’ van vrachtschepen op weg naar de haven van San Francisco. Hun bevindingen publiceerden zij deze week in het tijdschrift Science.

Olietankers en grote vrachtschepen die, na het lossen van hun lading, de terugreis aanvaarden, hebben de gewoonte enorme hoeveelheden zeewater in hun ruimen te pompen. Dit ballastwater is noodzakelijk voor de balans van het schip – zonder lading zou het veel te hoog op de golven komen te liggen. Eenmaal ter bestemde plaatse aangekomen, worden de miljoenen liters binnen enkele uren het water van de aankomsthaven ingesluisd.

Zoals een niets vermoedende vlieg of hoofdluis door de KLM duizenden kilometer kan worden verplaatst, vermoedden de onderzoekers dat zee-organismen via het ballastwater in geheel nieuwe ecosystemen aan de andere kant van de aardbol worden geparachuteerd. Inspectie van water uit 25 Japanse vrachtschepen voor de kust van de Amerikaanse staat Oregon, bevestigde dat vermoeden. Uit vrijwel alle groepen plantaardig en dierlijk zeeleven werden exemplaren in de ruimen teruggevonden. In totaal waren 367 soorten vertegenwoordigd – waaronder kreeftachtigen, vissen, wormen, weekdieren en plankton – soms in hoeveelheden van wel 1500 per m3. Alle mogelijke soorten organismen waren aanwezig – planten, planteneters, vleeseters, alleseters, opruimers en parasieten. Complete ecosystemen werden in hun geheel getransporteerd.

De gevolgen van de massale volksverhuizingen laten zich raden. De baai van San Francisco wordt overwoekerd door een Aziatische mossel, waarschijnlijk afkomstig uit Chinese wateren. Zij worden inmiddels alweer belaagd door een Europese krab, die op zijn beurt echter de Amerikaanse binnenwateren dreigt te veroveren. Door een andere mossel, aangevoerd uit de Baltische Zee of het Britse deel van de Noordzee, raken in de Amerikaanse Great Lakes alle waterinlaten verstopt.

De onderzoekers hebben een lijst opgesteld met bijna vijftig recente invasies die volgens hen zijn toe te schrijven aan het vervoer van ballastwater. Van Japan naar Australië, van Amerika naar Duitsland, van Indonesië naar Koeweit, van Zuid-Afrika naar Italië.

Na de ‘geslaagde’ introductie van konijnen in Australië heeft de mens nog vele invasies over land uitgelokt. Dankzij ‘onschuldig’ ballastwater behoren nu ook baaien, estuaria en binnenwateren langs de wereldzeeën tot de meest bedreigde ecosystemen op aarde.

Related Posts