Menu Close

Provincies gaan omroepen betalen

DEN HAAG — De Tweede Kamer heeft op 3 maart zonder discussie ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Laan (OCenW) om regionale radio- en tv-omroepen geheel door provincies te laten betalen. Het wetsvoorstel beoogt ruim 40 miljoen aan jaarlijks subsidiegeld van de Rijksoverheid over te hevelen naar het vrij te besteden Provinciefonds.

Twee jaar geleden stuitte het zelfde wetsvoorstel nog op grote bezwaren van coalitiepartijen CDA en D66, die vreesden dat provinciebesturen omroepgeld andere bestemmingen zouden geven. Ook waren ze bang dat provincies de geldkraan, in strijd met de omroepwet, zouden misbruiken om de inhoud van programma’s via subtiele druk te beïnvloeden. Van der Laan besloot destijds op het laatste moment het voorstel weer in te trekken.

CDA-Kamerlid en oud-journalist Joop Atsma, die in 2003 grote bezwaren had, zegt nu tevreden te zijn met nieuwe toezeggingen en garanties van de provincies. Het aangepaste wetsvoorstel verwijst naar afspraken die de omroepen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben gemaakt. Daarin staat dat de budgetten uit 2004 maatgevend zijn, en voortaan jaarlijks met een onafhankelijk vastgestelde kostenindex zullen worden verhoogd.

Directeur Gerard Schuiteman van de stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), die de bezwaren tegen het aanvankelijke voorstel deelde, zegt nu ‘zeer blij’ te zijn dat het wetsvoorstel is aangenomen. De nieuwe garanties geven de omroepen meer financiële zekerheid dat de huidige situatie. Ook zegt Schuiteman veel waarde te hechten aan een nieuwe ‘stok achter de deur’, die zegt dat de wet elke drie jaar wordt geëvalueerd. “Als provincies zich niet aan de afspraken houden, mag worden verwacht dat de zaak opnieuw in de Kamer komt,” zegt hij.

De ROOS-directeur erkent ‘wel een beetje verrast’ te zijn geweest dat het controversiële wetsvoorstel nu als hamerstuk werd goedgekeurd. “Het werd in 2003 toch niet voor niets aangehouden,” zegt hij.

Related Posts